zaterdag 6 februari 2016

Alles komt goed. De Post

Ik had het kunnen weten natuurlijk. Donderdag ontving ik de factuur van De Post voor postzegels die ik niet in ontvangst mocht nemen omdat ik geen volmacht van mezelf had gekregen (of aan mezelf had gegeven. U kunt dat verhaal hier lezen).

Dan toch maar de zending gaan halen met het nodige bewijsmateriaal dat ik wel degelijk zaakvoerder ben van mijn bvba. De voorgeschiedenis is echter nogal complex.
Ik bereidde me goed voor en gewapend met de statuten op de vorige naam van de bvba, Multinews (op een oud adres notabene), een notariële akte van de naamswijziging naar AntwerpConnection, een andere notariële akte van de adreswijziging naar het huidig adres, en een recente printout van de gegevens van de Kruispuntbank trok ik naar het postkantoor.

Toen het mijn beurt was gaf ik het briefje van de aangeboden doch niet overhandigde aangetekende zending aan de loket beambte.

Terwijl die de zending ging halen, nam ik uit mijn tas de kopijen van de statuten op de vorige naam van de bvba, Multinews (op het oud adres), de notariële akte van de naamswijziging naar AntwerpConnection, de andere notariële akte van de adreswijziging naar het huidig adres, en de printout van de recente gegevens op de Kruispuntbank.

De loket beambte kwam terug, keek een paar seconden naar de naam op de omslag van de zending, en keek toen vragend naar mij:
"Antwerpconnection?"
Ik knikte bevestigend, maar een split second voor ik triomfantelijk alle documenten onder haar neus wilde schuiven, schoof zij totaal onverwacht de zending naar mij toe.
"Hier even tekenen voor ontvangst aub. Nog een prettige dag"
en ze gaf me de zending, zonder mijn statuten, notariële aktes en kruispuntbankpapier één blik waardig te hebben gegund, zomaar mee.

En nu kan ik weer mijn eigen briefjes gaan versturen :)

1 opmerking:

marijke en toon zei

all is well that ens wel , goed zo !!! marijke martijn